Minőségpolitikánk

A Sándor Autószerviz Minőségpolitikája

A SÁNDOR AUTÓSZERVIZ vezetése célul tűzi ki a pártatlan, szakszerű, ügyfél centrikus, a hatályos jogszabályoknak megfelelő tevékenységét, ezért

 • biztosítja az alkalmazottak, befolyásmentes tevékenységét, ezen belül kiemelt figyelemmel azokra a feltételekre, amelyek között a jármű felülvizsgálatot végzik,
 • biztosítja, hogy minden ügyfél férjen hozzá a szerviz szolgáltatásaihoz, ne legyenek jogtalan feltételek – különösen díjak tekintetében – valamint, hogy a szerviz diszkrimináció mentesen működjön,
 • garantálja, hogy minden kívülről szerzett vagy a jármű felülvizsgálata során keletkező ügyfél-információt bizalmasan kezel (kivétel ez alól az államigazgatási eljárás lefolytatásához nyújtandó információ),
 • személyzetét kötelezi a pártatlanságra, függetlenségre oly módon, hogy ezeknek a kötelezettségeknek a megsértése elbocsátást eredményez,
 • A gépjármű karbantartó szerviz munkálatokat a gyártói előírásoknak megfelelően ellenőrzött és felügyelt körülmények között végzi,
 • tárgyi és személyi erő forrásait figyelemmel kíséri és folyamatosan fejleszti,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri ügyfelei kívánságait és kéréseit megfelelő minőségű alkatrészek biztosítására az igények teljesebb kielégítése érdekében,
 • a legjobb beszállítókat választja ki, és folyamatosan ellenőrzi, értékeli őket.

A SÁNDOR AUTÓSZERVIZ vezetése arra ösztönzi munkatársait, beszállítóit hogy az egyenletes minőség érdekében:

 • magukkal és munkájukkal szemben fokozottan igényesek legyenek,
 • a minőségpolitikát megismerjék, és magukévá tegyék,
 • ismereteiket, és szaktudásukat folyamatosan bővítsék.

A SÁNDOR AUTÓSZERVIZ átfogó minőség irányítási rendszer alapján működik, annak folyamatos fejlesztésével, és a minőségpolitika fenntartásával, piaci pozícióját kívánja erősíteni.

A vezetőség elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségirányítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettségét minden munkatársától, és beszállítóitól elvárja.

Mándok 2021.07.01.

Tamás Sándor
Autószerelő mester